تحویل و راه اندازی دستگاه های ترمیم آسفالت(میکروسرفیسینگ - چیپسیلر - پلنت امولسیون - مخزن نگهداری قیر امولسیون) شهرداری محترم اهواز