گرم کن قیر بشکه ای و جامبوبگ

امروزه قیر بشکه ای خریداری می شود و انتقال آن به صورت استاندارد با مخازن مخصوص عایق کاری شده نمی باشد و دمای قیر داغ تا دمای محیط کاهش می یابد و به قیر نیمه جامد تبدیل می شود که باید مجددا حرارت داده شود و از اکسیده شدن قیر جلوگیری شود.برای حل این مساله ، دستگاه گرم کن قیر بشکه ای که به شکل اتاقک گرمایشی می باشد و قیر های نیمه جامد توسط لوله های سرپانتین که با سیستم روغن داغ که در بدنه دستگاه  نصب شده است گرم می شود و قیر به راحتی تخلیه می گردد .

© 2023 All Rights Reserved.