کمپرسی حمل آسفالت

با توجه به اینکه آسفالت در روزهای سرد ، سرد می گردد و در روزهای گرم در زیر نور آفتاب اکسیده می شود ، این دستگاه از سرد شدن در روزهای سرد و اکسیده شدن در روزهای گرم جلوگیری می کند . با استفاده از این کاربر می توان آسفالت را از کارخانه تا پای فینیشر با نگهداری دمای لازم حمل نمود که در ظرفیت های 10 ، 14 ، 18 تن می باشد

© 2021 All Rights Reserved.