پلنت قیر پلیمر

قیر پلیمر دارای چسبندگی بالا ، عملکرد مناسب در دماهای پایین و بالا ، انعطاف پذیری بالا در دمای پایین ، کاهش حساسیت دمایی و استکام کششی بالایی می باشد.

© ۲۰۲۱ All Rights Reserved.