حضور شرکت ماد ماشین در نمایشگاه اختصاصی ایران بلاروس و بازدید سفیر ایران از غرفه شرکت ماد ماشین